Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

gadzina
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
gadzina
A czasem nie potrzeba niczego więcej oprócz przytulenia. Żeby ktoś Cię przytrzymał jak się rozpadasz.
Reposted fromawakened awakened vianayantara nayantara
gadzina
szklane domy tłuką się o twarde serca
— Quebonafide - Ciernie
Reposted fromcasanovared casanovared vianayantara nayantara
8048 495f
Reposted fromsmc smc viailovegreen ilovegreen
gadzina
gadzina
4085 76be
Reposted fromla-cafeine la-cafeine viamayamar mayamar
gadzina
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
gadzina
2362 afa9 500
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
gadzina
2650 d650
Reposted fromfrotka frotka viagameofthrones gameofthrones
gadzina
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viamayamar mayamar

June 14 2015

gadzina
1948 144e
Reposted frommartjestsuper martjestsuper viailovegreen ilovegreen
8560 86a1

historicaljewelry:

A Georgia era, early 19th century, ‘Dearest’ ring, the first letter of each stone represents a letter in the word ‘dearest’

Diamond -D
Emerald - E
Amethyst - A
Ruby - R
Emerald - E
Sapphire - S
Topaz - T

Reposted fromkilljill killjill viailovegreen ilovegreen
gadzina
Reposted fromgruetze gruetze viailovegreen ilovegreen

June 07 2015

gadzina
6656 73b5
hahahaha, która jeszcze tak ma?:D
gadzina
gadzina
0685 ab73 500
Reposted fromdranger dranger viamessinhead messinhead

June 05 2015

gadzina
7401 5c47
Reposted frombitterandsweet bitterandsweet vianayantara nayantara
gadzina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl