Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

gadzina
9559 b79e
o!
Reposted fromjulios julios viamessinhead messinhead
gadzina
- Jesteś zła ?
-Nie , ale jest mi przykro .
-Cholera , wolałbym już żebyś była zła .
-Dlaczego ?
-Bo jak jesteś wściekła to jest w Tobie mnóstwo energii , wydajesz sie taka pełna życia , a Twoje oczy wręcz płoną , ale kiedy jesteś smutna , lub gdy jest Ci przykro to jesteś taka wymięta z emocji , nieobecna . Martwa .
— Rozmowa z K .
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viamessinhead messinhead
gadzina
gadzina

looking in the mirror:

“I need to lose weight”

2 minutes later:


gadzina
8661 3e20
Reposted fromciagnik123 ciagnik123 viakomplikacja komplikacja
gadzina
Brak rozmowy jeszcze nigdy nie doprowadził do mądrej zgody.

— andrzejtucholski.pl / "Gdy w związku przestaje grzmieć""
Reposted frompensieve pensieve viakomplikacja komplikacja
4586 c8b9 500

kassia:

horseshoe bend, az. march 2015.

1749 98b2

June 21 2015

gadzina
Idą sobie dróżką trzej przyjaciele: miś, łoś i ryś. Ten pierwszy oznajmia:
- Wkurwia mnie to "ś" na końcu. Takie "ś" jest pedalskie, ciotowate i w ogóle. Od dzisiaj koniec z misiem. Jestem Niedźwiedź. Bo powiadam wam: kto ma "ś" na końcu, ten fujara i gej. Howgh.
Łoś zorientowawszy się w beznadziei sytuacji, bo wszak łoś to łoś i nie poradzisz, w panice szarpie za ramię trzeciego.
- Ej, kurwa, powiedz coś. Przecież my nie pedały, prawda?! No powiedz coś! Ryś!
- Ryszard.
Joe Monster
Reposted fromfarall farall viamessinhead messinhead
gadzina
4706 c7bd
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viailovegreen ilovegreen
gadzina
Nikt mi tego nigdy nie powiedział. Że to jest ważne, co ja czuję.
— Małgorzata Halber
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viailovegreen ilovegreen
gadzina
9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viailovegreen ilovegreen
gadzina
gadzina
9837 37f8
Reposted fromlittlefool littlefool vianayantara nayantara
gadzina
9223 1762 500
gadzina
3492 6578
Reposted fromkjuik kjuik viamessinhead messinhead
gadzina
1344 32b0 500
Elphie
Reposted fromkix kix viailovegreen ilovegreen
gadzina
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy .
Reposted fromthesmajl thesmajl viamayamar mayamar
gadzina
7383 96de 500
gadzina
8602 1e94 500
Reposted fromOoliv Ooliv vianayantara nayantara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl